BIAŁA k. ZGIERZA
województwo łódzkie, powiat zgierski(fot. Michał Rychlik - 2004)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Michał Rychlik - 2004)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(reprodukcja - Łódź w Ilustracji dodatek Kurjera Łódzkiego - 1928)


(zdjecie z lat 60 XX w.)

Położenie. Wieś w gm. Zgierz, ok. 10 km na pn. od miasta.

Historia. Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 2 poł. XVIII w. Zbudowany z fundacji sędziego łowickiego Franciszka Wilkanowskiego. Rozbudowany w 1938 r. – dobudowa zakrystii i kruchty. Odnowiony w latach 1945 – 46. W 1983 r. wymieniono szalunek.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Nie orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Fasada zwieńczona dwukondygnacjowym barokowym szczytem z dużym krucyfiksem, poprzedzona kruchtą. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów po dwie sztuki z arkadami. Pozorne sklepienia kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium. W nawach bocznych stropy płaskie z fasetą. Chór muzyczny wsparty na słupach z wybrzuszonym parapetem w części środkowej i prospektem organowym. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVIII w. Ołtarz główny i dwa ołtarza boczne wczesnobarokowe z poł. XVII w. Ambona z XX w. z rokokowym baldachimem i rzeźbami czterech Ewangelistów. Krucyfiks z XVII w. Dzwonnica drewniana. Zbudowana na planie kwadratu i kryta gontowym dachem namiotowym z dzwonami odlanymi po 2 wojnie światowej. Ogrodzenie murowane z cegły.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna