BIELSK PODLASKI III
województwo podlaskie, powiat bielski(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Filip Suliborski - 2006)


(fot. Andrzej Wesół - 2015)

Położenie. Miasto siedziba powiatu, ok. 50 km na pd. od Białegostoku.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Świętego Michała Archanioła z 1789 r. W 1914 r. nadbudowano nad kruchtą wieżę. Remontowana w 1926 i 1936 r. W latach 60 XX w. rozebrano murowaną dzwonnicę. Rozbudowa prezbiterium w latach 80 XX w. wg projektu Aleksandra Grygorowicza. Obok cerkwi od 1991 r. działa jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana, nawa zbudowana na rzucie krzyża wpisanego w ośmiobok. Prezbiterium murowane, rozbudowane z obejściem wokół. Kruchta z nadbudowaną wieżą od frontu. Zwieńczona ośmiobocznym hełmem ostrosłupowym. Dachy kryte blachą. Nawa, prezbiterium i ramiona boczne zwieńczone hełmami baniastymi. Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów po trzy sztuki. Ikonostas główny z 1875 r. Dwa ikonostasy boczne z 1862 r.

Także warto zobaczyć. Cerkwie drewniane z k. XVII w. i przeł. XVII i XVIII w. Cerkiew drewnianą otynkowaną.

Literatura.

Strona główna