BŁAŻEJEWO
województwo wielkopolskie, powiat śremski(fot. Marcin Płóciennik - 2002)


(fot. Piotr Kiciński - 2005)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Marcin Płóciennik - 2002)

Położenie. Wieś w gm. Dolsk, 12 km na pd. – wsch. od Śremu.

Historia. Kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła (wcześniej Świętego Józefa) z lat 1675 – 76. Zbudowany z fundacji księdza Stanisława Grudowicza, pierwszego filipina w Polsce dla okolicznej ludności, podczas wyrębu drzewa dla budowanej bazyliki na Świętej Górze. Rozbudowany w 1778 r. Restaurowany wewnątrz w 1872 r. Kościół zdewastowano w 1876 r. podczas kasaty klasztoru. Remontowany ok. 1950 r. pod kierunkiem architekta Franciszka Morawskiego. Rozbudowany w latach 70 XX w. o zakrystię i w 1980 r. o kruchtę.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna sosnowego na planie krzyża łacińskiego w stylu barokowym. Dwie kaplice boczne tworzące pozorny transept, zamknięte prostokątnie o kalenicach równych nawie głównej. Prezbiterium nie wyodrębnione z nawy, zamknięte prostokątnie z przylegającą zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Ozdobne barokowe szczyty wieńczące wszystkie ramiona kościoła. Na dachu krytym gontem, duża czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę. Zwieńczona blaszanym (miedzianym) hełmem barokowym z latarnią i krzyżem. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy, kaplic i prezbiterium. Chór muzyczny nadwieszony o prostej linii parapetu. Polichromia na stropie wykonana po 2 wojnie światowej, autorstwa Anna i Zofia Pawłowskie. Wizerunki z życia Chrystusa. Wyposażenie wnętrza o cechach ludowych. Cenny ołtarz główny – późnorenesansowy z 1 poł. XVII w. Ołtarze w kaplicach z k. XVII w. Kropielnica wydrążona w kamieniu. Współczesne stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle. Wokół kościoła kapliczki z drewna lipowego wykonane przez Czesława Ptaka i Benona Włodarczaka, oraz wierzba japońska pochodząca z Hiroszimy i meteoryt. Dzwonnica drewniana, otwarta złożona z czterech słupów, kryta daszkiem dwuspadowym.

Także warto zobaczyć. Zespół dworski z k. XIX w.

Literatura. [1][2][6][13]

Strona główna