BOGUSZYCE
województwo łódzkie, powiat rawski(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(pocztówka z lat 50 XX w.)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2006)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(Public Domain - Fototeka)


(pocztówka z lat 30 XX w.)


(reprodukcja - Ochrona zabytków sztuki - zeszyt 1-4 - Warszawa 1930-31)


(reprodukcja - Ochrona zabytków sztuki - zeszyt 1-4 - Warszawa 1930-31)

Położenie. Wieś w gm. Rawa Mazowiecka, ok. 5 km na pd. – zach. od miasta.

Historia. Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z lat 1550 – 58. Zbudowany z fundacji Wojciecha Rawicz Boguski starosty stromeckiego. Remontowany w 1796, i ok. 1915 r., po znacznych uszkodzeniach od pocisków. Dobudowa kaplicy w latach 30 XX w. wg projektu Strablowskiego. W latach 1951 – 60 konserwacja polichromii z odsłoną zamalowanych starszych warstw. Dalsze remonty wykonano w latach 70 XX w. i 2001 – 05. Zabytek klasy „0”.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w stylu późnogotyckim. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchty od frontu i z boku nawy. Wysoki dach jednokalenicowy, kryty gontem z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną namiotowym daszkiem drewnianym. Wnętrze podzielone dwoma rzędami słupów (cztery sztuki), nawy boczne niższe od głównej. Strop płaskie w prezbiterium, nawie głównej (z zaskrzynieniami) i bocznych (niższe). Chór muzyczny wsparty na słupach z prostokątną wystawką w części środkowej i balustradą tralkową. Prospekt organowy 8 głosowy z przeł. XIX i XX w. zbudowany przez Adolfa Antoniego Homana. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVI w. Polichromia renesansowa, prawdopodobnie autorstwa Jana Jantosa z lat 1558 – 69. Przedstawia kasetony różnych kształtów z dekoracją roślinną (liście akantu, wazony). Na stropach wizerunki w prezbiterium Chrystusa Wszechwładcy i Ewangelistów, a w nawie przedstawienie Siedem Grzechów Głównych, postacie męskie i dwie tarcze herbowe. Na ścianach wizerunki Świętych: Wojciecha, Stanisława, Nawrócenie Pawła. Wizerunki rycerza, chłopa, starca i młodych chłopców. Elementy groteski, wizerunek świni grającej na bębnie, małpy na trąbie i osła na wioli. Ołtarz główny renesansowy i dwa ołtarze boczne późnobarokowe z tryptykami późnogotyckimi z k. XVI w. Zachowane oryginalne okucia drzwi. Dzwonnica drewniana z XVIII w. Przeniesiona w 1962 r. z Lubochni. Zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Plebania murowana z ok. 1900 r. Ogrodzenie murowane z kamienia polnego z ok. 1890 r. z czterema kapliczkami.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [39]

Strona główna