BOLESZYN
województwo warmińsko - mazurskie, powiat nowomiejski(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(kaplica - fot. Marcin Szukała - 2010)


(kaplica - fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Grodziczno, 15 km na pd. – wsch. od Nowego Miasta Lubawskiego.

Historia. Kościół p.w. Świętego Marcina z lat 1721 – 22. Przebudowany w 1739 r. Rozbudowany w k. XIX w. o murowaną zakrystię i skarbczyk. Remontowany w 1921 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Zbudowany z drewna sosnowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z murowanymi zakrystią i skarbczykiem po bokach. Wieża kwadratowa od frontu. Zwieńczona namiotowym dachem z dachówką. Dach dwukalenicowy, kryty dachówką. Wnętrze otynkowane i częściowo wyłożone boazerią. Strop płaski z fasetą wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach, z małą wystawką prostokątną w części środkowej i z prospektem organowym z 1900 r., autorstwa Eduarda Witteka. Belka tęczowa z krucyfiksem, aniołami i czterema figurami. Podłoga z kafli. W wyposażeniu: ołtarz główny, trzy ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica. Obraz MB Bolesnej otoczony kultem z p. XVIII w. z srebrną sukienką z 1934 r., ufundowaną przez Cyganów. Dzwonnica drewniana typu krosnowego z dachem dwuspadowym. Kaplica drewniana p.w. Świętego Huberta o konstrukcji zrębowej, z XVIII w. Zbudowana na rzucie kwadratu, kryta dachem namiotowym.

Także warto zobaczyć. Dolinę rzeki Wel.

Literatura.

Strona główna