CHORZÓW SKANSEN – NIEBOCZÓW
województwo śląskie, powiat chorzowski(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2002)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2002)


(fot. Krzysztof Kokoszka - 1995)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Władysław Rychter z 1937 r. - kościół w Nieboczowie)


(fot. Władysław Rychter z 1937 r. - kościół w Nieboczowie)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)

Położenie. Miasto siedziba powiatu, ok. 10 km na pn. – zach. od Katowic. Górnośląski Park Etnograficzny – wejście od ul. Parkowej.

Historia. Kościół p.w. Świętego Józefa Robotnika z 1791 r. Zbudowany w Nieboczowie nad Odrą (powiat wodzisławski) jako powiększenie kaplicy z 1380 r., fundacja Jan Zdrzałak. Przeniesiony w 1971 r. do Kłokocina (dzielnica Rybnika), a w obecne miejsce w 1995 r. Restaurowany w 1931 r. Poświęcony 28 września 1997 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy z portalem o kształcie „oślego grzbietu” z datą „1791”. Cały kościół otoczony sobotami. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z dwoma barokowymi, sześciobocznymi wieżyczkami na sygnaturki. Zwieńczone baniastymi hełmami, krytymi gontem z latarniami (nad nawą z podwójnym krzyżem, a nad prezbiterium z metalowym kurem). Płaski strop w nawie i pozorne sklepienie o spłaszczonym łuku w prezbiterium. Mały chór podparty dwoma profilowanymi filarami z fisharmonią z k. XIX w. Belka tęczowa z polichromowanymi figurkami Chrystusa na krzyżu, MB i Świętego Jana z poł. XIX w. Oryginalne wyposażenie nie zachowane. Obecne zebrane z różnych kościołów. Ołtarz główny z XVIII w. z nieistniejącego kościoła w Moszczenicy. Ołtarze boczne w stylu barokowo – klasycystycznym. Stacje Drogi Krzyżowej z k. XVIII w. Ława kolatorska z XIX w. z kościoła w Wiśle Wielkiej. Wokół ogrodzenie drewniane z gontowym daszkiem.

Także warto zobaczyć. Cały skansen. Liczne kościoły murowane z XIX i XX w. Kościół drewniany z 1599 r.

Literatura.

Strona główna