CIASNA
województwo śląskie, powiat lubliniecki(pocztówka przed 1945 r.)


(Bodzanowice - pocztówka przed 1934 r.)


(reprodukcja - Oberschlesische Schrotholzkirchen – Herbert Dienwiebel – 1938)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 10 km na pn. – zach. od Lublińca.

Historia. Kościół p.w. Świętej Trójcy z 1679 r. Zbudowany w Bodzanowicach w powiecie oleskim na Opolszczyźnie. Przeniesiony na obecne miejsce w latach 1934 – 35. Spalony 15 września 1985 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół konstrukcji zrębowej. Nie orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią z lożą kolatorską na piętrze. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej. Zwieńczona cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Kruchta z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem z latarnią. Świątynia częściowo otoczona podcieniami. Wewnątrz stropy w postaci pozornych sklepień kolebkowych z zaskrzynieniami w nawie i wsparte na słupach. Chór muzyczny, wsparty na czterech słupach o prostej linii parapetu. Belka tęczowa z barokowymi krucyfiksem i figurą Świętej Marii Magdaleny. Ołtarz główny barokowy z 2 poł. XVII w. Dwa ołtarze boczne z XVII w., przekształcone. Ambona barokowa z XVII w., z rzeźbami Ewangelistów. Chrzcielnica z XVII w. z rzeźbami Chrztu w Jordanie. Stacje Drogi Krzyżowej z 1 poł. XIX w.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [24]

Strona główna