CMOLAS
województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski(fot. Leszek Stankiewicz - 2004)


(fot. Leszek Stankiewicz - 2004)


(fot. Andrzej Wesół - 2008)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)

Położenie. Wieś siedziba gminy, 6 km na pn. od Kolbuszowa.

Historia. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1646 – 48. Zbudowany z fundacji księdza Wojciecha Borowiusza profesora Akademii Krakowskiej. Wieża pochodzi z 1674 r. Przebudowany w 1735 r. staraniem Pawła Sanguszki. Restaurowany w k. XIX w., 1930 i 1934 r. Przeniesiony w 1992 r. na miejsce innego kościoła, który przeniesiono do Poręb Dymarskich w 1979 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w stylu późnogotyckim. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Wieża konstrukcji słupowo – ramowej z sobotami oszalowanymi w przyziemiu przechodzącymi wzdłuż nawy. Zwieńczoną wielobocznym hełmem ostrosłupowym. Wysoki dach jednokalenicowy, z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczona hełmem iglicowym. Wewnątrz stropy płaskie, w nawie z zaskrzynieniami. Ściana tęczowa prostokątnie wykrojona z belką tęczową z barokowym krucyfiksem z XVII w. Zachowana data budowy wieży „1674” i napis fundacyjny na belce nadproża wejścia. Chór muzyczny o prostej linii parapetu z neoklasycystycznym prospektem organowym i organami z 1915 r. firmy Rieger. Polichromia późnobarokowa, figuralno – ornamentalna z elementami architektonicznymi z 1735 r. Zamalowana ok. 1900 r. i ponownie odsłonięta w latach 1992 – 94 przez Jadwigę Styrną. Przedstawienie na stropie : Oko Opatrzności Bożej z aniołami. Uzupełnione koszami z liśćmi i kwiatami. Ściany prezbiterium z dekoracją architektoniczną i aniołami z girlandami kwiatowymi w wazonach. Wizerunki NMP, kapłana Melchizedek i Świętego Pawła Apostoła z cytatami z biblii na banderolach. Obok ambony ciekawy wizerunek Kuszenia Niewiasty przez diabła. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne barokowe z 2 poł. XVII w. Obraz z portretem fundatora poł. XVII w. Świątynia otoczona murem z dwoma bramami i figurami Świętych Piotra i Pawła.

Także warto zobaczyć. Nowy kościół z lat 1957 – 61.

Literatura. [14][32]

Strona główna