CZARNA WIELKA
województwo podlaskie, powiat siemiatycki(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)

Położenie. Wieś w gm. Grodzisk, ok. 16 km na pn. od Siemiatycz.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Matki Boskiej Kazańskiej z 1868 r. Zbudowana z fundacji Franciszka Kudry. Remontowana w 1960 i 1982 r. Obecnie cerkiew prawosławna. Okradziona z 3 ikon w lipcu 1992 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew, konstrukcji zrębowej. Orientowana, zbudowana na planie ośmioboku. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką. Zwieńczoną blaszanym hełmem cebulastym. Wewnątrz stropy płaskie. Ikonostas z 2 poł. XIX w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo-ramowej z ok. 1870 r. Zbudowana na planie kwadratu, kryta daszkiem namiotowym.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [16b]

Strona główna