FASTY
województwo podlaskie, powiat białostocki(fot. Leszek Stankiewicz - 2006)


(fot. Leszek Stankiewicz - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Dobrzyniewo, ok. 7 km na pn. – zach. od Białegostoku.

Historia. Cerkiew p.w. Świętego Michała Archanioła z lat 1893 – 95.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Salowa, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięta prostokątnie. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z wieżyczką z baniastym hełmem i krzyżem prawosławnym.

Także warto zobaczyć. Cerkiew murowaną z 1875 r.

Literatura.

Strona główna