GLINIANKA
województwo mazowieckie, powiat otwocki(fot. Leszek Stankiewicz - 2004)


(fot. Leszek Stankiewicz - 2004)


(fot. Tomasz Taryma - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2016)


(fot. Tomasz Taryma - 2010)


(fot. Tomasz Taryma - 2010)


(fot. Tomasz Taryma - 2010)


(fot. Tomasz Taryma - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Wiązownia, 15 km na pn. – wsch. od Otwocka.

Historia. Kościół p.w. Świętego Wawrzyńca z 1763 r. W 1883 r. dobudowa dwóch zakrystii murowanej i drewnianej. W kościele nagrywano odcinki do serialu TVP „Plebania”.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi zakrystiami. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z smukłą, czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną latarnia i kulą. Kruchty od frontu i z boku nawy. Wnętrze podzielone dwoma rzędami słupów po dwie sztuki. Strop płaski w nawie i pozorne sklepienie kolebkowe w prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z parapetem z szeroką wystawką w części środkowej i balustradą tralkową. Prospekt organowy autorstwa Józefa Flaszczyńskiego. Belka tęczowa z późnogotyckim krucyfiksem z 2 poł. XVI w. Wystrój wnętrza o charakterze barokowo – ludowym z XIX w.: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona. Obrazy z XVIII w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo – ramowej z poł. XVIII w. Trójkondygnacyjna, zbudowana na rzucie kwadratu, kryta dachem namiotowym z dwoma dzwonami. Plebania drewniana z poł. XIX w.

Także warto zobaczyć. Dwór z poł. XIX w. w zaniedbanym parku.

Literatura. [4]

Strona główna