GÓRZNO
województwo wielkopolskie, powiat ostrowski(fot. Marcin Szukała - 2001)


(fot. Ilona Szukała - 2002)


(fot. Brygida Kicińska - 2005)


(fot. Sylwia Piekarek - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2005)

Położenie. Wieś w gm. Ostrów Wielkopolski, 12 km na pn. od miasta.

Historia. Kościół Świętego Mateusza Apostoła z 1755 r. Zbudowany z fundacji Fabiana Moszyńskiego. Restaurowany w 1883 r. w latach międzywojennych, oraz w 1984 i 1993 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniany, kościół jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, trójbocznie zamknięte z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Kwadratowa wieża od frontu konstrukcji słupowej. Kryta gontowym dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną gontowym hełmem z latarnią. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Dekoracja stropu i ścian wzorami geometrycznymi. Ołtarz główny barokowy z ok. poł. XVII w. Ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica rokokowe z k. XVIII w. Kropielnica barokowa z piaskowca z 1 poł. XVIII w. Dzwonnica drewniana z 1999 r. Zbudowana na planie kwadratu z izbicą. Zwieńczona namiotowym dachem.

Także warto zobaczyć. Pałac neoklasycystyczny z przeł. XIX i XX w.

Literatura. [1][2][6]

Strona główna