GRĘBIEŃ
województwo łódzkie, powiat wieluński(fot. Marcin Szukała - 2004)


(fot. Michał Rychlik - 2009)


(fot. Marcin Szukała - 2004)


(fot. Sylwia Piekarek - 2005)


(fot. Renata Nowińska - 2009)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2005)


(zdjęcie z lat 40/50 XX w.)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)


(fot. Brygida Kicińska - 2023)

Położenie. Wieś w gm. Pątnów, ok. 10 km na pd. od Wielunia.

Historia. Kościół p.w. Świętej Trójcy z przeł. XV i XVI w. Zbudowany z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Remontowany w 1720 r. Wieża pochodzi z lat 1810 – 1816, fundacji Jana Świtały. Na p. XX w. zbudowano nową kruchtę. W 1900 r. zbudowano nową kruchtę. W latach 1952 – 1958 przeprowadzono restaurację polichromii i wymianę gontów. Remontowany latach 1996 – 2001 – Paweł Baranowski.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej (wieńcowej). Zaliczany do wielkopolskiej odmiany drewnianego kościoła późnogotyckiego odmiany wieluńskiej. Orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża konstrukcji słupowo – ramowej, kryta namiotowym dachem gontowym. Stromy dach jednokalenicowy, kryty gontem z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną gontowym daszkiem namiotowym. Portale wejściowe w kształcie „oślego grzbietu”. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na trzech słupach. Podłoga z desek drewnianych. Cenna polichromia, częściowo późnogotycka z p. XVI w. ze scenami Męki Pańskiej. Pozostała gotycko – renesansowa z lat 1520 – 30 z fundacji arcybiskupa Jana Łaskiego. W prezbiterium na stropie stylizowane kasetony z rozetami i sceną Świętą Trójcą. Ponadto przedstawienie Zaśnięcia NMP, Świętą Annę Samotrzeć i Jadwigę Śląską. Także przedstawiono Orła Polskiego (jagiellońskiego), herby Korab, Poraj, Leliwa i Jastrzębiec, tarczę cechową i grajków, oraz ornament roślinno – kwiatowy i arkadowy. Tryptyk gotycki z XVI w. o skrzydłach bocznych z XIX w. w ołtarzu głównym. Ołtarze boczne barokowe. Okucia na drzwiach z czasu budowy kościoła. Dzwonnica drewniana z p. XIX w., zbudowana na planie prostokąta i kryta gontowym dachem czterospadowym. Ogrodzenie drewniane.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [2]

Strona główna