HANNA CERKIEW
województwo lubelskie, powiat włodawski(fot. Sylwia Piekarek - 2002)


(fot. Agnieszka Purgał - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Agnieszka Purgał - 2009)


(fot. Agnieszka Purgał - 2009)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 22 km na pn. od Włodawy.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Apostołów Piotra i Pawła i Świętego Dymitra Męczennika z lat 1739 – 42. Zbudowana z fundacji Radziwiłłów. Od 1875 r. prawosławna. W 1945 r. przejęta przez kościół rzymsko – katolicki. Restaurowana w 1810 r. i k. XIX w., oraz w latach 1954 – 59 i w 1967 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Nieorientowana, osadzona na nowej ceglanej podmurówce. Trójdzielna. Prostokątna nawa z boczną kaplicą p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego z poprzedzającym kwadratowym babińcem z przedsionkiem. Prezbiterium mniejsze od nawy z boczną zakrystią i skarbczykiem. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z trzema ośmiobocznymi wieżyczkami. Zwieńczone cebulastymi hełmami blaszanymi z krzyżami. W babińcu znajduje się chór muzyczny z prospektem organowym z ok. 1700 r. (przeniesiony w 1967 r. z kościoła w Huszczy). Krucyfiks z ok. poł. XVIII w. na łuku tęczowym. Polichromia z 2 poł. XVIII w. namalowana na płótnie naklejonym na deskach. Przedstawienie scen religijnych na tle iluzjonistycznej architektury. Na stropach: prezbiterium Trójca Święta z Aniołami, nawy Koronacja Najświętszej MP, a babińca Ofiarowanie Abrahama. Ołtarz główny i lewy boczny w stylu regencji z lat 1740 – 50. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo – ramowej z okresu budowy świątyni. Kryta dachem namiotowym z kopułą cebulastą i krzyżem. Drewniana plebania konstrukcji zrębowej z 1844 r.

Także warto zobaczyć. Kaplice: murowana z 1791 r. i drewniana z 1880 r.

Literatura.

Strona główna