HRADEC KRALOVE
Czechy, region hradeckralovski(fot. Miso Chovanec - 2015)


(fot. Miso Chovanec - 2015)


(fot. Miso Chovanec - 2015)


(fot. Miso Chovanec - 2015)


(pocztówka z lat 30 XX w.)


(pocztówka z lat 30 XX w.)


(fot. Miso Chovanec - 2015)

Położenie. Miasto stolica regionu, ok. 100 km na wsch. od Pragi. Świątynia znajduje się w Parku Jiraska.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja z 1759 r. Zbudowana we wsi Mala Polana na Słowacji (Svidnik) i przeniesiona na obecne miejsce w 1935 r. staraniem burmistrza Jozefa Pilnacka. Remontowana w latach 1920 – 21 po uszkodzeniach wojennych w 1915 r. Obecnie wykorzystywany przez kościół prawosławny. W 2011 r. w miejscowości Habura wybudowano kopię drewnianej cerkwi z Malej Polany.

Budowa i wyposażenie. Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Trójdzielna, zbudowana w stylu łemkowskim, typ północno – zachodni. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie. Wieża konstrukcji słupowo – ramowej, o ścianach pochylonych ku górze z pozorną izbicą nadbudowaną nad babińcem. Zwieńczoną kopulastym hełmem gontowym. Nad nawą i prezbiterium gontowe kopuły łamane zwieńczone podobnie jak wieża. Wokół cerkwi daszek gontowy. Wewnątrz ikonostas. Wokół świątyni ogrodzenie drewniane z daszkiem gontowym.

Także warto zobaczyć. Miasto z wieloma zabytkami.

Literatura. [38]

Strona główna