JAŁOWE
województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki(fot. Brygida Kicińska - 2014)


(fot. Michał Rychlik - 2014)


(fot. Brygida Kicińska - 2014)


(fot. Michał Rychlik - 2014)


(fot. Brygida Kicińska - 2014)


(fot. Brygida Kicińska - 2014)

Położenie. Wieś w gm. Ustrzyki Dolne, ok. 5 km na pd. – wsch. od miasta.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja z 1902 r. Przejęta przez kościół rzymskokatolicki w 1971 r. i obecnie p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej. Remontowana w 2014 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Babiniec od frontu poprzedzony przedsionkiem. Ściany obite gontem. Dachy kryte blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Zwieńczoną blaszanym hełmem. Nad prezbiterium i babińcem mniejsze sześcioboczne wieżyczki z cebulastymi hełmami. Wokół świątyni gontowy daszek okapowy. Wewnątrz strop płaski. Zachowane resztki ikonostasu z 1902 r. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Dzwonnica – brama murowana z p. XX w.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [11]

Strona główna