JASIENICA ROSIELNA
województwo podkarpackie, powiat brzozowski(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2007)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2007)


(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(pocztówka z p. XX w.)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 10 km na pn. – zach. od Brzozowa.

Historia. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1770 r. Zbudowany z fundacji Marianny i Ignacego Załuskiego starosty chęcińskiego i ojcowskiego. Remontowany w 1881 r. – zmiana z gontu na blachę, 1930 r. (Marian Stroiński) i w latach 60 XX w. wymieniono oszalowanie ścian – Józef Ćwiąkała, odnowienie polichromii Ryszard Politowski. Remontowany w latach 1986 – 90 i 1997 – 2004 przez konserwatorów Kazimierę i Kazimierza Wajdów.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w stylu późnobarokowym. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi zakrystią i składzikiem. Od frontu fasada dwuwieżowa z zegarem z 1810 r. autorstwa kowala Plajznera z kruchtą pośrodku, zwieńczoną trójkątnym szczytem. Niskie wieże konstrukcji słupowo – ramowej. Zwieńczone baniastymi, barokowymi hełmami blaszanymi z latarniami. Druga kruchta z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną baniastym hełmem blaszanym z latarnią. Wnętrze podzielone na trzy nawy dwoma rzędami po dwa filary z arkadami. Strop płaski z fasetą, wspólny dla nawy i prezbiterium. Chóru muzyczny o falistym wykroju parapetu, wsparty na dwóch słupach z rokokowym prospektem organowym z k. XVIII w., rozbudowanym w 1926 r. przez Wojciecha Ryczaja. Belka tęczowa o falistym wykroju z rokokową Grupą Pasyjną z 2 poł. XVIII w. Polichromia figuralno – ornamentalna i iluzjonistyczna z 1870 r., autorstwa Jana Tabińskiego, przemalowana w 1930 r. przez Mariana Stroińskiego. Na stropie w prezbiterium przedstawienie Wniebowzięcie i Adoracja Krzyża, w nawie Boga Ojca w otoczeniu Świętych. W nawach bocznych Święci: Maria Magdalena, Ignacy, Izydor, Franciszek i Jan Kanty oraz Przekazanie kluczy Świętemu Piotrowi przez Chrystusa. Na ścianach w prezbiterium Jezus ratujący św. Piotra na morzu oraz Jezus i Jawnogrzesznica i Świeci: Andrzej Bobola, Stanisław Kostka, Brat Albert, Kinga, Wojciech i Stanisław i Królowa Jadwiga. Nad filarami wizerunki Czterech Ewangelistów. W kruchcie przedstawienie Świętych Hieronima, Grzegorza Wielkiego, Augustyna, Bazylego Wielkiego. Całość uzupełniona ornamentem wici roślinnej. Zachowane krzyże konsekracyjne z k. XVIII w. Ołtarz główny i dwa boczne, ambona, konfesjonały i ławki kolatorskie rokokowe z k. XVIII w. Kamienna chrzcielnica barokowa z rokokową drewnianą pokrywą z rzeźbą Chrztu Chrystusa. Na ścianach kościoła portrety fundatorów kościoła – Ignacego i Marianny Załuskich i epitafia tej rodziny z XIX w. W kruchcie zachowany nadpalony krucyfiks, pochodzący ze spalonego w 1970 r. kościółka cmentarnego z 1710 r. Świątynia posiada krypty pod prezbiterium. Dzwonnica murowana, parawanowa z 1928 r. wg projektu Stanisława Bergmana z gotyckim dzwonem z k. XV w. i dwa z 1958 r. odlane przez firmę Felczyńskiego.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [7][14]

Strona główna