KLESZCZELE
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 25 km na pd. – zach. od Hajnówki.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1709 r. Jest to dawna dzwonnica zbudowana obok cerkwi fundowanej przez rodzinę Branickich. Przebudowana na kaplicę – dobudowa prezbiterium w XIX w. po rozebraniu cerkwi. Remontowana w 1930 r. W 1980 r. pokrycie dachu gontem.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew, konstrukcji zrębowej i słupowo ramowej w górnej części. Zbudowana na planie kwadratu. Z boku małe prostokątne prezbiterium. Dwukondygnacyjna, węższa w górnej części z czterema oknami z każdego boku. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym z krzyżem.

Także warto zobaczyć. Kościół z 1907 r. Cerkiew murowana z 1870 r. Dworzec drewniany z k. XIX w.

Literatura.

Strona główna