KLIMKÓWKA - KAPLICA
województwo podkarpackie, powiat krośnieński(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(pocztówka z lat 50 XX w.)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)

Położenie. Wieś w gm. Rymanów, ok. 12 km na pd. od Krosna.

Historia. Kaplica p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego z 1868 r. Remontowany i przebudowany w 1890 – dobudowa nieistniejącej już kruchty, w 1938 r. i latach 80 XX w. – przedłużenie nawy. Kaplica wg legendy stoi na miejscu znalezienia krzyża podczas orki, przez miejscowego rolnika.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Nieorientowany. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięte trójbocznie z krucyfiksem na zewnątrz z k. XIX w. Fasada frontowa z głównym wejściem, nad którym duży krucyfiks. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym daszkiem ostrosłupowym. Wewnątrz strop płaski z fasetą. Polichromia neobarokowa, architektoniczna, na stropie niebieskie niebo z gwiazdami. Prospekt organowy z 1869 r. Podłoga murowana. W neobarokowym ołtarzu głównym z 2 poł. XIX w., znajduje się uważany za cudowny krucyfiks z 2 poł. XVII w. Kropielnica kamienna z XIX w. Witraże z XX w. z wizerunkami Świętej Teresy i MB Częstochowskiej. Na ścianie obraz z przedstawieniem legendy o znalezieniu w tym miejscu krzyża. Ogrodzenie murowane.

Także warto zobaczyć. Kościół drewniany z 1854 r.

Literatura. [7][9][14]

Strona główna