KOSTAROWCE
województwo podkarpackie, powiat sanocki(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Andrzej Wesół - 2006)


(fot. Małgorzata Draganik - 2012)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(reprodukcja - Mystectwo lemkiwśkoji cerkwy – V. Karmazyn Kakovsky – 1975)


(reprodukcja - Mystectwo lemkiwśkoji cerkwy – V. Karmazyn Kakovsky – 1975)

Położenie. Wieś w gm. Sanok, ok. 10 km na pn. – zach. od miasta.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Szymona Słupnika z 1872 r. Od 1946 r. kościół rzymskokatolicki p.w. Narodzenia NMP. Gruntownie przebudowana w 1931 – dachy i 1987 r. Odnowienie wnętrza w 1939 r.

Budowa i wyposażenie. Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Trójdzielna. Orientowana. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi zakrystiami. Wieża od frontu, kwadratowa konstrukcji słupowej, nadbudowana nad babińcem. Zwieńczona dachem namiotowym. Główne wejście od frontu osłonięte gankiem wspartym na dwóch słupach. Dach trójkalenicowy, kryty blachą z dwoma ośmiobocznymi wieżyczkami. Zwieńczonymi blaszanymi hełmami baniastymi. Wewnątrz strop płaski z fasetą. Polichromia figuralna z 1 poł. XX w. Przedstawienia Świętych. Ikonostas z 2 poł. XIX w. Dwa współczesne ołtarze boczne. Część ikon z cerkwi z XVI w. znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Dzwonnica murowana typu parawanowego z 1934 r. z figurką Świętego Szymona Słupnika na szczycie. Obok cerkwi dąb 700 letni.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [11]

Strona główna