KRAMARZEWO
województwo podlaskie, powiat grajewski(fot. Marcin Szukała - 2011)


(fot. Marcin Szukała - 2011)


(fot. Marcin Szukała - 2011)


(fot. Marcin Szukała - 2011)


(fot. Marcin Szukała - 2011)


(Radziłów - Katalog zabytków sztuki w Polsce - Łomża i okolice - 1982)

Położenie. Wieś w gm. Radziłów, ok. 20 km na pd. od Grajewa.

Historia. Kościół p.w. Świętej Barbary z 1739 r. Zbudowany w pobliskiej wsi Radziłów kosztem ks. Stanisława Tafiłowskiego i przeniesiony na obecne miejsce w 1982 r. Kościół zachował oryginalny kształt, ale osadzono go na murowanym korpusie. Remontowany w 1760, 1811 i 1822 r. oraz latach 1867 – 79 i 1962 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji murowanej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z bocznymi zakrystią i składzikiem. Ryzalit od frontu nawy z kruchtą i nad nią chórem muzycznym. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów po dwie sztuki. Wspólne sklepienie kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium. W nawach bocznych stropy płaskie. Chór muzyczny nad kruchtą z parapetem wysuniętym w części środkowej. Prospekt organowy barokowo – klasycystyczny z 1839 r. i z instrumentem z ok. 1904 r. z warsztatu Andrzeja Blomberga. Podłoga z desek drewnianych. Polichromia ornamentalna z 1962 r. wg projektu Stanisława Długozimy. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne w stylu późnobarokowym z 1870 r. Ambona w kształcie łodzi z baldachimem w kształcie żagla z 1781 r. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z 2 poł. XVIII w. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona blaszanym dachem namiotowym z wieżyczką kwadratową z iglicą, kulą i krzyżem. Wydatny blaszany fartuch w przyziemiu.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [4][39]

Strona główna