KRYNOCZKA
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2006)

Położenie. Uroczysko leśne Miednoje w gm. Hajnówka – ok. 3 km na wsch. od miasta.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Świętych Braci Machabeuszów z 1846 r. Rozbudowana w 1965 r. o przedsionek. Otoczona kultu miejscowej ludności od p. XIX w.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Wejście poprzedzone obszernym podcieniem, wspartym na słupach. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z dwoma wieżyczkami. Wiekszą czworoboczną od frontu i mniejsza sześcioboczną. Zwieńczonymi baniastymi hełmami. Wewnątrz ikonostas z 1969 r.

Także warto zobaczyć. Obok cerkwi kapliczka z 1848 r. ze źródełkiem „Świętej Wody”.

Literatura.

Strona główna