ŁUKAWIEC – KOŚCIÓŁ
województwo podkarpackie, powiat lubaczowski(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)

Położenie. Wieś w gm. Wielkie Oczy, ok. 10 km na pd. od Lubaczowa.

Historia. Kościół p.w. Objawienia Pańskiego z lat 1754 – 56. Zbudowany z fundacji Wacława Hieronima Sierakowskiego biskupa przemyskiego. Ostatnie hipotezy przesuwają wiek budowy świątyni na poł. XVII w., a miejsce powstania na Lubaczów. Według legendy kościół został zakupiony i przeniesiony z Narola. Remontowany w 1794 r. i latach 1948 – 50 i 1974 – 75 z dobudową kruchty. Generalny remont w 2007 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w tradycji późnogotyckiej z drewna modrzewiowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną daszkiem namiotowym. Przyziemie osłonięte gontowym fartuchem. Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe, wspólne dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny, wspartym na dwóch słupach o prostej linii parapetu. Belka tęczowa z inskrypcją fundacyjną i rzeźbami Grupy Pasyjnej z k. XVII w. Podłoga z desek drewnianych. Polichromia o motywach geometryczno – roślinnych z 1952 r., autorstwa Mariana Strońskiego. Na stropach dekoracja kasetonowa z symbolami biblijnymi w prezbiterium i elementami gwiazdy i krzyża w nawie. Na ścianach ornament kwiatowy. Ołtarz główny z obrazem MB Łaskawej Opiekunki Chorych z p. XVII w. (pochodzący z Tartanowa koło Sokala), dwa ołtarze boczne i ambona barokowo – ludowe z k. XVII w. Chrzcielnica drewniana o kształcie kielicha z 2 poł. XVIII w. Obrazy autorstwa Mariana Strońskiego. Dzwonnica zbudowana na jednym słupie, pomiędzy dwoma drzewami, kryta dachem dwuspadowym. Ogrodzenie murowane z drewnianym parkanem.

Także warto zobaczyć. Drewnianą cerkiew z 1701 r.

Literatura. [32]

Strona główna