LUTCZA
województwo podkarpackie, powiat strzyżowski(fot. Andrzej Wesół - 2007)


(fot. Marcin Szukała - 2005)


(fot. Andrzej Wesół - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(fot. Sylwia Piekarek - 2011)


(fot. Andrzej Wesół - 2013)


(fot. Andrzej Wesół - 2013)


(fot. Andrzej Wesół - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)

Położenie. Wieś w gm. Niebylec, 12 km na pd. – wsch. od Strzyżowa.

Historia. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 2 poł. XV (ok. 1464 r.) w. Rozbudowany w 1 poł. XVI w. – o murowaną zakrystię. Kolejna rozbudowa w 1 poł. XVII w. – budowa wieży. W 1670 r. kościół został częściowo zniszczony przez pożar. Odbudowany dopiero ok. 1772 r. W trakcie 1 wojny światowej zarekwirowano dzwony. Remontowany w 1976 r. i latach 2011 – 14.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w tradycji późnogotyckiej, zatartej przez kolejne przebudowy. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z murowaną, boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy i od frontu (część dawnej wieży). Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę Zwieńczoną hełmem blaszanym, ostrosłupowym z podwójną latarnią. Wewnątrz strop płaski z fasetą, wspólny dla nawy i prezbiterium z zaskrzynieniami w nawie, wsparty na dwóch słupach. Belka tęczowa z krucyfiksem wczesnobarokowym z p. XVII w. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z parapetem o prostej linii i barokowym prospektem organowym z p. XVIII w. z instrumentem 9 głosowym z 1965 r., autorstwa Zygmunta Kamińskiego. Ozdobiony malowidłami z ok. poł. XIX w. Ucieczka do Egiptu, Zaślubiny MB i Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Okna o bogatym wykroju ciesielskim, wycięte w ośli grzbiet. W prezbiterium okno w kształcie czworoliścia. Ołtarz główny, ambona i konfesjonały barokowe z 1 poł. XVIII w. Dwa ołtarze boczne neobarokowe i dwie ławki z 2 poł. XIX w. Ambona barokowa z 1 poł. XVIII w., przebudowana w XIX w. Chrzcielnica z 1 poł. XVII w. Dzwonnica murowana typu parawanowego z XVIII w. Dwa dzwony z 1922 r.

Także warto zobaczyć. Kościół murowany z lat 1958 – 62.

Literatura. [7][14][32][39]

Strona główna