MIECHOWA
województwo opolskie, powiat kluczborski(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Brygida Kicińska - 2005)


(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Brygida Kicińska - 2005)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fragment pocztówki z lat 30 XX w)


(reprodukcja - Die Holzkirchen und Holzturme der preussichen Ostprovinzen – L. Burgemeister, E. Wiggert – Berlin 1905)

Położenie. Wieś w gm. Byczyna, ok. 20 km na pn. od Kluczborka.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Świętego Jacka zbudowany jako kaplica w 1529 r. Rozbudowany o nawę w 1628 r. przez Baltazara von Frankenberga. Odnawiany w latach 1753 (nadbudowa wieży), 1911 (dobudowa kruchty), 1958 oraz latach 1997 – 1999.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Kruchta szachulcowa, oszalowana od frontu nawy. Wieża konstrukcji słupowej nadbudowana nad nawą. Zwieńczona drewnianym dachem i barokowym hełmem z latarnią. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz strop płaski. Chór muzyczny połączony z emporą i lożą lokatorską. Polichromia renesansowo – ludowa z 1 poł. XVII w. Przedstawienie nieba, uzupełnione o wić roślinną. Wyposażenie manierystyczne, głównie z 1628 r. Ołtarz główny i ambona o bogatej dekoracji z postaciami świętych Piotra i Pawła oraz czterech Ewangelistów; chrzcielnica i ławy.

Także warto zobaczyć. Dwór klasycystyczny z 1818 r.

Literatura. [8][26]

Strona główna