NIECHANOWO
województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński(fot. Marcin Szukała - 2000)


(fot. Piotr Kiciński - 2004)


(fot. Piotr Kiciński - 2004)


(fot. Piotr Kiciński - 2004)


(fot. Piotr Kiciński - 2004)


(fot. Piotr Kiciński - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)

Położenie. Wieś siedziba gminy, 10 km pd. – wsch. od Gniezna.

Historia. Kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła z 1776 r. Zbudowany staraniem proboszcza Melchiora Kiełkowicza. Odnotowano kradzieże wyposażenia w 1806 i 1831 r. Remont wieży w 1868 r. po zniszczeniach wichury. W 1908 r. dobudowano murowaną część nawy wg projektu arch. L. Lutscha i przeniesiono wieżę, kosztem Stanisława Żółtowskiego. Remontowany w 1926 r. – Władysław Zacholski. Zdewastowany przez okupanta w czasie 2 wojny światowej, konfiskata dzwonów. Remontowany w 1956 r., wymiana tynków – Łucjan Garczyński, 1973, 1984 i 2014 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej z murowaną neobarokową częścią nawy od frontu. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża przeniesiona i ustawiona obok prezbiterium z kaplicą w przyziemiu. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem, a nad częścią murowaną dachówką. Wnętrze otynkowane. Strop płaski w starszej części i kolebkowy w nowszej. Chór muzyczny wsparty na słupach z trzema arkadami, o prostej linii parapetu i z prospektem organowym z 1910 r., autorstwa Józefa Bacha i instrumentem firmy Alfred Spiegel. Ołtarz główny późnobarokowy z 2 poł. XVIII w. Pozostałe wyposażenie rokokowe z 2 poł. XVIII w.: dwa ołtarze boczne, ambona podtrzymywana przez klęczącego anioła, chrzcielnica z figurą Adama i Ewy pod jabłonią, ławki i konfesjonał. Obrazy i rzeźby z XVII i XVIII w. Figura z marmuru MB Niepokalanie Poczętej z 1868 r., autorstwa Oskara Sosnowskiego. W kaplicy neorenesansowa płyta nagrobna Franciszka i Zofii Żółtowskich z XIX w. Świątynia posiada kryptę. W ścianie na zewnątrz tablice epitafijne księży: Melchiora Kiełkowicza zmarłego w 1792 r., Szlachty i Michalskiego. Ogrodzenie z cegły. Obok kościoła rzeźba muszli z 2005 r. będąca symbolem szlaku Świętego Jakuba z Santiago de Compostella. Plebania murowana z lat 70 XX w.

Także warto zobaczyć. Pałac barokowo klasycystyczny z 1783 - 84 r. w parku. Browar współczesny.

Literatura. [1][2][6][13]

Strona główna