NOWE DWORY
województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianiecki(fot. Marcin Szukała - 2003)


(fot. Piotr Kiciński - 2005)


(fot. Piotr Kiciński - 2005)


(fot. Marcin Szukała - 2003)


(fot. Marcin Szukała - 2003)

Położenie. Wieś w gm. Wieleń, 15 km na zach. od Trzcianki.

Historia. Kościół p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela z 1792 r. Wybudowany przez cieślę Jana Schonecke. W tym czasie przebudowano wieżę pochodzącą ze starego kościoła dla sprowadzonych meonitów z 1615 r., fundacji Jana Czarnkowskiego kasztelana santockiego i międzyrzeckiego. W 1929 r. remont wieży. Likwidacja empor po 2 wojnie światowej. Odnowiony w 1998 r. z ułożeniem wewnatrz boazerii.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej wzmocniony słupowo – ramowym szkieletem. Orientowany. Salowy, zbudowany na wysokiej podmurówce, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, prostokątnie zamknięty. Smukła wieża drewniana, trójkondygnacyjna konstrukcji słupowej od frontu z kruchtą w przyziemiu. Kryta czworobocznym hełmem blaszanym, zwieńczonym krzyżem i chorągiewką z datą „1792”. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z naczółkiem od tyłu. W oknach zachowane witraże z 1615 r. Wnętrze otynkowane i wyłożone częściowo boazerią. Strop belkowy. Wokół nawy chór muzyczny o prostej linii parapetu i empory, wsparte na słupach. Ołtarz główny, ambona i ława kolatorska późnobarokowe z p. XVIII w. W oknach witraże z herbami. Ciekawy obraz ze sceną Ukrzyżowania na tle miasta. Drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z 1826 r. z dzwonem z 1795 r., odlany przez Filipa Schwenna. Zbudowana na rzucie kwadratu, kryta gontowym dachem namiotowym z chorągiewką z datą budowy. Kościół i cmentarz otacza mur z kamienia.

Także warto zobaczyć. Dolinę Noteci.

Literatura. [1][2][6]

Strona główna