NOWOBEREZOWO I
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Hajnówka, 5 km na zach. od miasta.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Jana Ewangelisty z 1771 r. Prawosławna od 1939 r. p.w. Świętego Jana Teologa. Zbudowana z fundacji Izabeli Branickiej starościny bielskiej. Wieżę dobudowano w 1880 r. Konserwacja polichromii w latach 1995 – 96.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Nieorientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami. Kruchta z nadbudowaną dzwonnicą od frontu. Zwieńczoną ośmiobocznym, blaszanym hełmem ostrosłupowym z kopułką. Wejścia od frontu i z boku nawy z daszkami dwuspadowymi, wspartymi na czterech kolumienkach. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z wieżyczką. Zwieńczoną blaszanych hełmem kopulastym. Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów po dwie sztuki. Chór muzyczny umieszczony nad kruchtą i wsparty na dwóch słupach. Stropy płaskie z polichromią z 2 poł. XVIII w. Przedstawienie Ostatniej Wieczerzy w prezbiterium i Wniebowstąpienia w nawie. Ikonostas z 2 poł. XIX w.

Także warto zobaczyć. Cerkiew murowaną z lat 1873 – 76 i drewnianą z 1840 r. Skansen w drewnianej chacie. Kaplicę drewnianą.

Literatura.

Strona główna