OBÓRKI
województwo opolskie, powiat brzeski(fot. Marcin Szukała - 2003)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Olszanka, 8 km na pd. od Brzegu.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Świętego Piotra i Pawła Apostołów z XVI w. Zakrystia pochodzi prawdopodobnie z poprzedniego gotyckiego kościoła. Przebudowany w 1685 r. staraniem Carla Christopha von Mincowietz und Schonfelda. Wieżę dobudowano w 1755 r. Remontowany w 1865 r. Przejęty przez kościół rzymskokatolicki w 1945 r., a w 1967 r. utworzono parafię polskokatolicką p.w. Narodzenia NMP.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany o nawie konstrukcji zrębowej. Wieża i prezbiterium konstrukcji szkieletowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną murowaną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Duża kwadratowa wieża od frontu. Zwieńczona baniastym, gontowym hełmem z chorągiewką z datą „1755”. Dzwon z 1845 r. z odlewni Klagemanna. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wnętrze otynkowane. Z boku nawy zachowana empora, druga rozebrana po 2 wojnie światowej. Polichromia rokokowa na drewnianym stropie z 1685 r. Przedstawia kasetony, rozety, ornament roślinny w postaci wici i inskrypcje fundacyjne. Ambona z 2 poł. XVII w. z malowanymi wizerunkami Ewangelistów. Chrzcielnica kamienna, ośmioboczna z XVI w. o kształcie kielicha. Z kościoła pochodzi tryptyk z lat 1450 – 60, który obecnie znajduje się w muzeum w Brzegu. Kościół otoczony jest murem oszkarpowanym z kamienia polnego z ok. przeł. XV i XVI w.

Także warto zobaczyć. Dwór neobarokowy z 1888 r. w parku i zabudowania folwarczne. Współczesny kościół.

Literatura.

Strona główna