OPOLE - BIERKOWICE
województwo opolskie, powiat opolski(fot. Marcin Szukała - 2002)


(fot. Marcin Szukała - 2002)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(kościół w Gręboszowie - reprodukcja Dolny - Śląsk – Instytut Zachodni – Poznań – 1948 – Tom I)


(dzwonnica z Goli - fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2020)


(fot. Brygida Kicińska - 2020)


(fot. Brygida Kicińska - 2020)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)

Położenie. Dzielnica miasta wojewódzkiego Opole, na terenie Opolskiego Parku Etnograficznego.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Świętej Katarzyny z 1613 r. Zbudowany z fundacji Cypriana Kotulińskiego. Przeniesiony w 1975 r. z Gręboszowa (koło Namysłowa) w obecne miejsce z likwidacją wewnętrznej empory. W 1654 r. przejęty przez katolików. Remontowany w 1816, 1854 i 1886 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowo – wieńcowej. Zbudowany z drewna modrzewiowego. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty trójbocznie z boczną zakrystią. Wieża kwadratowa konstrukcji słupowej od frontu, o ścianach zwężających się ku górze. Zwieńczona ośmiobocznym, drewnianym hełmem ostrosłupowym. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz stropy płaskie. Ołtarz i chrzcielnica pozostały w kościele murowanym w Gręboszowie. Oryginalna renesansowa ambona z p. XVII w., zdobiona malowidłami o motywach roślinnych. Barokowy ołtarz główny z 1632 r. pochodzi z nieistniejącego kościoła w Groszowicach, a loża kolatorska z kościoła w Gierałcicach. Na ścianach epitafia ewangelickie (chłopskie) z lat 1786 – 1882 pochodzące z kaplicy cmentarnej w Ligocie Górnej. Obok drewniana dzwonnica drewniana z Goli z p. XIX w.

Także warto zobaczyć. Cały skansen i miasto Opole.

Literatura. [8]

Strona główna