PIĄTEK
województwo łódzkie, powiat łęczycki(fot. Michał Rychlik - 2005)


(fot. Michał Rychlik - 2005)


(fot. Filip Suliborski - 2008)


(fot. Brygida Kicińska - 2012)

Położenie. Wieś siedziba gminy, 19 km na wsch. od Łęczycy. Geometryczny środek Polski.

Historia. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1753 r. Wcześniej p.w. Świętego Wawrzyńca. Do 1822 r. pod opieką Bractwa Literackiego.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Nieorientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie. Mała kruchta z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem blaszanym z latarnią. Wewnątrz stropy płaskie. Belka tęczowa z rokokowym krucyfiksem, inskrypcją i datą „1753”. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, oraz ambona rokokowe. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowym.

Także warto zobaczyć. Obelisk wyznaczający środek Polski. Kościół gotycki z XV w.

Literatura.

Strona główna