POGORZELISKA
województwo dolnośląskie, powiat polkowicki(fot. Marcin Szukała - 2005)


(fot. Marcin Szukała - 2005)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(pocztówka z przed 1945 r.)


(reprodukcja - Protestantischer Kirchenbau des deutschen Ostens in Geschichte und Gegenwart – Wiesenhütter Alfred – Leipzig - 1936)


(reprodukcja - Der Evangelische Kirchbau Schlesiens – Alfred Wiesenhutter – Breslau – 1926)

Położenie. Wieś w gm. Chocianów, 12 km na zach. od Polkowic.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Świętego Jacka z lat 1654 – 76 r. Zbudowany z fundacji Księcia Legnickiego Wolfa Aleksandra von Stoscha. Rozbudowany w 1670 r. o wieżę. Restaurowanym w 1718 r. i latach 50 XX w. (usunięcie jednego rzędu empor). Remontowany w 1966, 1983 i 2014 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół szachulcowy, jednonawowy, barokowy konstrukcji słupowo – ramowej. Orientowany. Prezbiterium szersze od nawy, zamknięte pięciobocznie. Kruchta z boku nawy. Wieża drewniana od frontu. Zwieńczona barokowym hełmem blaszanym z latarnią. Dach jednokalenicowy, kryty blachą. Wewnątrz płaski strop wsparty na jednym słupie, w kształcie palmy z otworami w dachu, wśród korony drzewa. Pokryty jest łuskami. Ściany otynkowane w nawie z fragmentami bocznych empor. Chór muzyczny z klasycystycznym prospektem organowym. Barwna polichromia z 1680 r. Sceny z ewangelii z życia Chrystusa, sklepienie niebieskie i ornament roślinny. Ołtarz główny i ołtarze boczne barokowe z p. XVIII w. Renesansowe polichromowana ambona i chrzcielnica z ok. 1680 r.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [8]

Strona główna