PROŚLICE
województwo opolskie, powiat kluczborski(fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(kaplica fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(pocztówka z przed 1945 r.)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Byczyna, ok. 15 km na pn. od Kluczborka.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1531 r. Przebudowa wnętrza w 1748 r. Wieżę wybudowano w 1773 r. przez Jerzego Zająca. Remontowany w 1859, 1905, 1929 i 1980 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią z lożą kolatorską na piętrze i schodami zewnętrznymi. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej o pochyłych ku górze ścianach z kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona drewnianym hełmem cebulastym z latarnią. Dzwon z 1693 r. odlany przez Zygmunta Gotza. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz spłaszczone pozorne sklepienie kolebkowe z płaskimi odcinkami po bokach. Chór muzyczny z regencyjnym prospektem organowym, wsparty na trzech słupach o wybrzuszonym parapecie w części środkowej. Połączony z emporami bocznymi. W belce tęczowej rozeta. Ołtarz główny barokowy (pierwotnie amonowy) z ok. 1700 r. Ambona późnobarokowa, wsparta na figurze anioła. Ławy kolatorskie z XVIII w. i ławki z 1858 r.

Także warto zobaczyć. Późnobarokowy pałac z przeł. XVIII i XIX w.

Literatura. [8][26]

Strona główna