PRZEWÓZ
województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko - kozielski(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Sylwia Piekarek - 2004)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Cisek, ok. 12 km na pd. od Kędzierzyna – Koźla.

Historia. Kościół p.w. Świętego Judy Tadeusza z 1559 r. Remontowany w 1711 r. W 1937 r. przeniesiony z Gierałtowic na obecne miejsce. Budową kierował Jerzy Kampa. W 2009 r. restaurowany z naprawą organów przez firmę Nawrot.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Nieorientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z zakrystią na osi. Wieża w dolnej kondygnacji murowana z kruchtą w przyziemiu, a w górnej drewniana konstrukcji słupowej. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną drewnianym hełmem i latarnią. Wnętrze otynkowane. Stropy płaskie. Podłoga wyłożona kaflami. Chór muzyczny wsparty na dwóch filarach o prostej linii parapetu z prospektem organowym z 1939 r. firmy Rieger. Polichromia na stropie z sceną Ostatniej Wieczerzy w nawie i MB w prezbiterium. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne w stylu klasycystycznym.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna