RADAWIE
województwo opolskie, powiat oleski(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Sylwia Piekarek - 2004)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)

Położenie. Wieś w gm. Zębowice, ok. 12 km na pd. – zach. od Olesna.

Historia. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w. Rozbudowany w 1817 r. przez przedłużenie nawy. W 1899 r. otynkowano wnętrze. Remontowany w 1933 r. W 1951 r. dobudowano kruchtę od frontu nawy. Remontowany w 1984 r. z wymianą gontów. Wymalowanie wnętrza w 1999 r. i odnowienie ołtarzy w 2000 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w stylu barokowym. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią z lożą kolatorską na piętrze. Kruchty od frontu i z boku nawy. Wieża ośmioboczna konstrukcji słupowej, osadzona na nawie od frontu. Zwieńczona baniastym hełmem gontowym z latarnią i krzyżem. Trzy dzwony z 1957 r. odlane w hucie Ozimek. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną gontowym hełmem. Wnętrze otynkowane. Strop płaski. Chór muzyczny z bocznymi, wydatnymi balkonami z balustradą tralkową i prospektem organowym z XVIII w. z instrumentem z 2004 r. Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne klasycystyczne, ambona i chrzcielnica z rzeźbą Chrztu w Jordanie z 1 poł. XIX w.

Także warto zobaczyć. Pałac późnoklasycystyczny z lat 1848 – 52.

Literatura.

Strona główna