RADKOWICE
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki(fot. Leszek Stankiewicz - 2005)


(fot. Leszek Stankiewicz - 2005)


(fot. Michał Rychlik - 2007)


(fot. Michał Rychlik - 2007)


(reprodukcja - Wieś i Miasteczko - Materiały do architektury polskiej – tom I - 1916)


(reprodukcja - Wieś i Miasteczko - Materiały do architektury polskiej – tom I - 1916)

Położenie. Wieś w gm. Pawłów, ok. 8 km na Pd. od Starachowic.

Historia. Kościół p.w. MB Częstochowskiej (pierwotnie Świętego Stanisława i Anny) z 1621 r. Zbudowany z fundacji Stanisława Przerębskiego starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. Zbudowany w miejscowości Miedzierzy (powiat konecki) i przeniesiony w obecne miejsce w latach 1958 – 63 r. Rozbudowany w 1635 r. Konserwacja wnętrz w latach 1986 – 1994.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół konstrukcji zrębowej. Nieorientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchty z boku i od frontu nawy. Kaplica z boku nawy, zamknięta prostokątnie. Stromy dach jednokalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem stożkowym z latarnią i sterczyną. Kaplica, kruchta i zakrystia kryte osobnymi, stromymi i gontowymi dachami namiotowymi. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny z parapetem o prostej linii, wsparty na czterech słupach. Belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z XVII w. Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona barokowe z XVIII w. Ołtarz w kaplicy neogotycki z XIX w. Kropielnica kamienna z XVII w. W oknach unikatowe szyby oprawione w ołów z malunkami z scenami figuralnymi o charakterze ludowym z 1 poł. XVII w. tzw. „gomółki”. Przedstawieniem m. in. Ukrzyżowanie, MB z Dzieciątkiem, Świętego Stanisława Biskupa, Świętej Anny Samotrzeć i herby szlacheckie. Dzwonnica stalowa z dwoma dzwonami. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym z iglicą. Wokół stylowe ogrodzenie murowano – drewniane z bramą i gontowymi daszkami.

Także warto zobaczyć. Dwór z p XX w. w parku. Chałupa (nr 53) z 1840 r. kryta strzechą.

Literatura. [10][35]

Strona główna