RADOMSKO
województwo łódzkie, powiat radomszczański(fot. Sylwia Piekarek - 2008)


(fot. Sylwia Piekarek - 2008)


(fot. Sylwia Piekarek - 2008)


(fot. Sylwia Piekarek - 2008)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Sylwia Piekarek - 2008)


(reprodukcja - Wieś i Miasteczko - Materiały do architektury polskiej – tom I - 1916)


(pocztówka z lat 20 XX w.)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)

Położenie. Miasto siedziba powiatu, ok. 80 km na pd. od Łodzi. Ulica Krakowska.

Historia. Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny z 1789 r. Zbudowany z fundacji biskupa Ignacego Kozierowskiego. Murowane prezbiterium pochodzi z XVI w. W okresie wojen napoleońskich wykorzystywany na magazyn. Przywrócony po remoncie do funkcji sakralnych w 1857 r. staraniem księdza Wincentego Gajewskiego. Remontowany w 1939 r. i latach 1959 – 60 (dobudowa przybudówki) i 1990 – 99. W latach 2008 – 10 przebudowa przybudówki od frontu.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Murowane prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem baniastym z latarnią. Wewnątrz strop płaski, wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z prostokątną wystawką w części środkowej z balustradą tralkową i prospektem organowym. W wyposażeniu ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona. Zachowane dwa krucyfiksy z XVIII i poł. XIX w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z przeł. XVIII – XIX w. Zbudowana na planie kwadratu, kryta gontowym dachem namiotowym.

Także warto zobaczyć. Klasztor franciszkanów. Kościół drewniany z 1502 r.

Literatura.

Strona główna