RADOSZOWY
województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko – kozielski(fot. Brygida Kicińska - 2006)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Joanna Profic - 2015)


(fot. Joanna Profic - 2015)


(reprint - Deutsche Dorfkirchen - Siegfried Scharfe - 1935)


(reprint - Posłaniec Niedzielny)


(reprint - Posłaniec Niedzielny)


(fot. Brygida Kicińska - 2006)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Pawłowiczki, ok. 15 km na pd. – zach. od Kędzierzyna – Koźla.

Historia. Kościół p.w. Świętej Jadwigi w 1730 r. Pierwotnie do 1929 r. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Odnowiony w 1890 r. Rozbudowany i przekształcony w 1929 r. Wymiana eternitu pokrycia dachu na gont w 2000 r. i w latach 2012 – 14 ścian na deski.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół konstrukcji zrębowej. Zbudowany na planie krzyża, o ramionach transeptu – jednym zamkniętym trójbocznie, a drugim mocno rozbudowanym, zamkniętym prostokątnie. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi, piętrowymi zakrystiami Wieża od frontu konstrukcji słupowej, o ścianach pochylonych ku górze z kruchtą w przyziemiu. Dzwon z 1507 r. Zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Wnętrze wyłożone boazerią. Stropy kolebkowe. Chór muzyczny o prostej linii parapetu, wspartym na dwóch słupach. Wyposażenie głównie z 1 poł. XVIII w.: barokowy ołtarz główny i dwa ołtarze boczne i i rokokowa ambona. Chrzcielnica z kamienia z XVI w. Świątynia posiada kryptę z grobem Johanna von Eichendorff.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna