RAJSK
województwo podlaskie, powiat bielski(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Bielsk Podlaski, ok. 8 km na pn. od Bielska Podlaskiego.

Historia. Cerkiew p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1912 r. W 1962 r. przeniesiona na obecne miejsce z Poturzyna w powiecie Tomaszów Lubelski.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew, konstrukcji zrębowej. Zbudowana na planie krzyża greckiego. Ramiona boczne zamknięte prostokątnie. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Część centralna zbudowana na planie kwadratu z ośmioboczną wieżą. Zwieńczoną wieżyczką z baniastym hełmem. Kruchta od frontu z nadbudowaną ośmioboczną wieżą. Zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Wejście poprzedzone gankiem. Dachy kryte blachą.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna