Renata Nowińska i Michał Rychlik

Pochodzimy z Łodzi, mamy po dwadzieścia kilka lat, z tym że już coraz bardziej z akcentem na kilka. W 2002 roku ukończyliśmy studia na Uniwersytecie Łódzkim, w naszym przypadku były to studia ekonomiczne. Jesteśmy osobnikami przejawiającymi znaczne zainteresowania turystyczne, objawiające się najczęsciej wyprawami rowerowymi oraz wypadami w góry (ulubione miejsce w górach - Szczawnica, chociaż nie wyobrażamy sobie spędzenia dwóch kolejnych urlopów w tym samym miejscu). Właśnie w okolicach Szczawnicy, a ściślej mówiąc w Grywałdzie natknęliśmy się w 2003 roku na piękny i oryginalny drewniany kościół, który spowodował nasze zainteresowania architekturą drewnianą. Natomiast weekendy spędzane w Łodzi często umilają nam wycieczki rowerowe po okolicach, starannie zaplanowane przez Michała i sumiennie znoszone przez Renatę ;), u której "cykloza" występuje z nieco mniejszą siłą. Jak się okazało w naszym regionie znajduje się wiele cennych zabytków architektury drewnianej, nie są one niestety często wzmiankowane w jakichkolwiek publikacjach turystycznych, ale dzięki temu odkrywanie ich stanowi jeszcze większą przyjemność.