ROGALINEK
województwo wielkopolskie, powiat poznański(fot. Marcin Szukała - 2001)


(fot. Krzysztof Małecki - 2002)


(fot. Piotr Kiciński - 2011)


(fot. Piotr Kiciński - 2011)


(fot. Piotr Kiciński - 2011)


(fot. Piotr Kiciński - 2011)


(pocztówka z p. XX w.)


(fot. Agnieszka Purgał - 2007)


(fot. Piotr Kiciński - 2004)

Położenie. Wieś w gm. Mosina, 25 km na pd. od Poznania.

Historia. Kościół p.w. Świętego Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych z lat 1682 – 1712. Zbudowany z fundacji sufragana wielkopolskiego Hieronima Wierzbowskiego. Restaurowany w 1779 i 1875 r. W 1964 r. ks. Arcybiskup Antoni Baraniak nadał kościołowi w Rogalinku tytuł: "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych". W 1968 r. remontowany i konserwowany pod kierownictwem Józefa Berdyszaka. Okradziony w sierpniu 2002 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Nie orientowany, zbudowany z drewna sosnowego. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty trójbocznie z przylegającą z boku zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Nad nawą w części frontowe blaszana, czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę. Zwieńczona cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Wnętrze oszpecone – pomalowane brązową farbą olejną i z betonową posadzką. Strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny z wybrzuszonym parapetem w części środkowej, wsparty ma dwóch profilowanych słupach. Barokowe: ołtarz główny, dwa boczne i ambona z k. XVIII w. Późnogotycka rzeźba Madonny słynąca łaskami z XVII w. Kropielnica z czarnego marmuru. Krzyż procesyjny z krucyfiksem późnogotyckim z p. XVI w. Stacje Drogi Krzyżowej rzeźbione w drewnie lipowym z lat 60 XX w. Drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej z 1893 r. Zbudowana na planie prostokąta, kryta blaszanym dachem dwuspadowym.

Także warto zobaczyć. Słynne dęby rogalińskie. Granitowy głaz o obw. 463 cm przed kościołem - pomnik ku czci poległych parafian.

Literatura. [1][2][6][13]

Strona główna