ROGAWKA
województwo podlaskie, powiat siemiatycki(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)

Położenie. Wieś w gm. Siemiatycze, ok. 5km na zach. od miasta.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Nie Ręką Ludzką Uczynionego Obrazu Zbawiciela (wcześniej Świętego Szymona Słupnika) z 1858 r. Zbudowana przez cieślę Szymona Szuma. Remontowana w 1914 r. W 1980 r. skradziono ikonę Obrazu Chrystusa Nie Ludzką Ręką Uczynionego. Remontowana w 2015 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Salowa, nawa zbudowana na planie wydłużonego ośmioboku. Kruchta od frontu z trójkątnym szczytem i daszkiem nad wejściem, zwieńczona wieżyczką z hełmem. Dach jednokalenicowy, kryty gontem ośmioboczną wieżyczką. Zwieńczona blaszanym hełmem baniastym. Wnętrze wyłożone deskami. Chór muzyczny nadwieszony z ażurową balustradą. Ikonostas z 2 poł. XIX w., zastąpiony w 2016 r. nowym. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z 2 poł. XIX w. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Trzy dzwony z 2 poł. XIX w., jeden odlany w Moskwie.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [16b]

Strona główna