RUDKA
województwo podkarpackie, powiat przeworski(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Sylwia Piekarek - 2012)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Andrzej Czyżewski - 2008)


(fot. Franciszek Strzałko - 1934 - ze zbioru Paweł Kusal)

Położenie. Wieś w gm. Sieniawa, ok. 22 km na pn. – wsch. od Przeworska.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1693 r. Przebudowana w XVIII w. – mi. nadbudowano nad babińcem wieżę. Od 1921 r. kościół rzymskokatolicki. Wówczas przesunięta o ok. 20 m. Remontowana w 1958 r. po uszkodzeniach z 2 wojny światowej. Uszkodzona w 1986 r. przez spadające drzewo. Zniszczeniu uległa wieża nad babińcem. Remontowana w 1988 r. i latach 1990 – 91 i 2011 – 12.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Od frontu kruchta. Wokół prezbiterium okap gontowy, a po bokach nawy i prezbiterium podcienia wsparte na słupach. Nawa kryta brogowym dachem łamanym, a prezbiterium i babiniec dachami kalenicowymi. Wszystkie dachy kryte gontem. Wewnątrz magazyn z resztkami zniszczonej wieży. W prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie kopuła, a babińcu strop belkowy. Brak wyposażenia.

Także warto zobaczyć. Cerkiew murowana z 1921 r. Dąb o obw. ok. 900 cm.

Literatura.

Strona główna