RZEPCZE
województwo opolskie, powiat prudnicki(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2005)


(fot. Brygida Kicińska - 2006)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)

Położenie. Wieś gm. Głogówek, 25 km na wsch. od Prudnika.

Historia. Kościół p.w. Świętego Jakuba Starszego z 1751 r. W ostatnich latach restaurowany z przywróceniem okap wokół świątyni.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie. Kruchta z boku nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką barokową na sygnaturkę. Zwieńczoną gontowym hełmem z latarnią i krzyżem. Wokół świątyni krótki okap. Wewnątrz strop płaski. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Ołtarz główny w stylu regencyjnym z 2 poł. XVIII w. Ambona wczesnobarokowa z XVII w. z polichromowanymi płaskorzeźbami Chrystusa, Świętych Augusta, Grzegorza i Hieronima. Loża kolatorska wczesnobarokowa z XVII w. Wokół ogrodzenie drewniane ze sztachetami.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [8]

Strona główna