SIERPNICA
województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski(fot. Marcin Szukała - 2001)


(fot. Michał Rychlik - 2008)


(fot. Michał Rychlik - 2008)


(fot. Piotr Kiciński - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(pocztówka z lat 30 XX w.)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)


(fot. Brygida Kicińska - 2011)

Położenie. Wieś w gm. Głuszyca 16 km na pd. - wsch. od Wałbrzycha.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. MB Śnieżnej z lat 1548 – 1564. Zbudowany z fundacji Adama Seidlitza. Odnawiany w 1594 r. Przejęty przez katolików w 1654 r. Murowana wieża z lat 1784 – 85, zbudowana po rozebraniu drewnianej. W latach 1930 – 33 dokonano wymiany dachu, chóru i empor, dodano soboty.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowe (wieńcowej). Nieorientowany. Słabo wyodrębnione prezbiterium z nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Duża murowano – kamienna wieża od frontu, zawierającą główne wejście. Zbudowana prawie na rzucie kwadratu, a w górnej części ośmioboczna. Zwieńczona ładnym barokowym, gontowym hełmem z latarnią. Dzwon z 1580 r. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z oknami. Kościół otoczony częściowo otwartymi sobotami. Wewnątrz strop płaski. Empory boczne (jedna krótsza) połączona z chórem muzycznym, wsparte na słupach. Skromna polichromia na kasetonowym stropie z k. XVI w. i barokowa na ambonie i chrzcielnicy. Niewielki ołtarz główny. Ambona barokowa z 1 poł. XVIII w. Chrzcielnica drewniana z 1642 r. Konfesjonał z XVIII w. Cenne figury późnogotyckie z XV i XVI w. Epitafia kamienne z XVIII w.

Także warto zobaczyć. Podziemną fabrykę z okresu II wojny światowej w pobliskiej Osówce i podziemne miasto w Walimiu.

Literatura. [3a][8]

Strona główna