SKUŁY
województwo mazowieckie, powiat grodziski(fot. Leszek Stankiewicz - 2006)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)


(fot. Sylwia Piekarek - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2007)

Położenie. Wieś w gm. Żabia Wola, ok. 15 km na pd. od Grodziska Mazowieckiego.

Historia. Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1678 r. Zbudowany z fundacji Seweryna Skulskiego i księży misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Przebudowany w 1774 r. – dobudowa zakrystii – staraniem księdza Mikołaja Smoleńskiego. Restaurowany w 1889 i 1894 r. – architekt Julian Ankiewicz. Remontowany w 1927 r. – wymiana pokrycia dachu na blachę i 1989 r. W 2021 r. rozpoczęto kompleksowy remont dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna sosnowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z zakrystią na osi. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę w części frontowej. Zwieńczoną daszkiem dwuspadowym. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach z arkadami i z organami z 1939 r. zbudowanymi przez Zygmunta Kamińskiego. Polichromia iluzjonistyczna z k. XVIII w. Medaliony z wizerunkami Świętych i przedstawienie ołtarzy. Przemalowana w 1889 r. przez Józefa Rutkowskiego i 1896 r. przez Jana Spornego. Przedstawia sceny z Starego i Nowego Testamentu i elementy architektoniczne. Strop prezbiterium zdobi Ostatnia Wieczerza, a nawy Wniebowzięcie NMP. Ołtarz główny i dwa boczne rokokowe z 2 poł. XVIII w. Ambona i chrzcielnica barokowe z 2 poł. XVIII w. Obok kościoła okazy 250 – letnich modrzewi – pomniki przyrody. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej z lat 1892 – 93. Zbudowana na planie kwadratu, kryta blaszanym dachem namiotowym. Dzwon z 1796 r. Ogrodzenie z murowanymi słupkami i drewnianymi sztachetami.

Także warto zobaczyć. Na cmentarzu zegar słoneczny z poł. XVIII w.

Literatura. [4][39]

Strona główna