SMARCHOWICE ŚLĄSKIE
województwo opolskie, powiat namysłowski(fot. Marcin Szukała - 2003)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Namysłów, 6 km na zach. od miasta.

Historia. Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z p. XVII w. Użytkowany przez ewangelików do 1654 r. Remontowany w 1848, 1883 r. i latach 20 XX w.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej, wzmocnionej słupowo – ramową. Orientowany, zbudowany na podmurówce z cegły. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. W centralnej części drewniana wieżyczka czworoboczna, kryta dachem piramidalnym. Wewnątrz strop płaski wsparty na słupie w środku nawy. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach o prostej linii parapetu. Zachowana empora boczna (północna). Ołtarz główny późnorenesansowy z XVII w. w formie tryptyku. Ambona późnorenesansowa z 1604 r. Ławki z XVII w. W oknach witraże.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [8][23]

Strona główna