OLKIENNIKI
Litwa, Olita(reprodukcja - Bożnice drewniane M. K. Piechotkowie - 1957)


(reprodukcja - Polska w krajobrazie i zabytkach – Włodzimierz Dzwonkowski – Warszawa 1930)

Informacje. Synagoga z 2. poł. XVIII w. Spalona przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Strona główna