STARY KORNIN I
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Marcin Szukała - 2006)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Dubicze Cerkiewne, ok. 10 km na zach. od Hajnówki.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Archanioła Michała z 1893 r. Obecnie prawosławna.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Nie orientowana. Zbudowana na planie krzyża greckiego. Ramiona boczne krzyża i prezbiterium (z dwoma bocznymi zakrystiami) zamknięte prostokątnie z trójkątnymi szczytami. Kruchta od frontu. Nawa z kopułą ośmioboczną z baniastym hełmem, a ramiona boczne z dachami kalenicowymi z kopułkami. Dachy kryte blachą. Wewnątrz część centralna z kopułą, a w ramionach bocznych sklepienia kolebkowe. Ikonostas z k. XIX w., autorstwa Jegora Mołokina.

Także warto zobaczyć. Drugą cerkiew drewnianą.

Literatura.

Strona główna