SZUBIN
województwo kujawsko - pomorskie, powiat nakielski(fot. Tomasz Dubiel - 2004)


(fot. Tomasz Dubiel - 2004)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Sylwia Piekarek - 2019)


(pocztówka z lat 60 XX w.)


(fot. P. Wiszniewski)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)

Położenie. Miasto siedziba gminy, 20 km na pd. – wsch. od Nakła.

Historia. Kościół p.w. Świętej Małgorzaty z 1748 r. Zbudowany z fundacji Weroniki Mycielskiej kasztelanowej poznańskiej. Remontowany w latach 1945 – 48, 1959 i 2002 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie. Wieża kwadratowa konstrukcji słupowej od frontu, nadbudowana nad nawą. Zwieńczona ośmiobocznym, cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Wejścia od frontu i z boku nawy osłonięte małymi daszkami. Dach jednokalenicowy, kryty dachówką. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Ołtarz główny i ambona rokokowe z 2 poł. XVIII w. Kropielnica kamienna. Rzeźby późnobarokowe z XVIII w.: Świętej Weroniki i Jadwigi Śląskiej. Dookoła świątyni cmentarz.

Także warto zobaczyć. Kościół późnogotycki z XV w.

Literatura. [1]

Strona główna